Urbársko pasienková spoločnosť, pozem. spoločenstvo